ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΗΛ.: 2641047111- FAX: 2641047141

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών

  • Τεχνοοικονομικές Μελέτες Υπαγωγής σε επιδοτούμενα Προγράμματα
  • Μελέτες σκοπιμότητας & βιωσιμότητας