ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΗΛ.: 2641047111- FAX: 2641047141

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε θα χρησιμοποιηθούν με απόλυτη εχεμύθεια από την Εταιρεία μας αποκλειστικά για την εξέταση της επιλεξιμότητας της επιχείρησης σας για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 20015-2020. Σε καμία περίπτωση δεν θα δοθούν, για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους σε τρίτους.

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για την υπό εξέταση επιχείρηση: