Διαφήμιση google awards

Η Ήλιος Συμβουλευτική σε συνεργασία με την KK Information Technology, η οποία είναι πιστοποιημένη επιχείρηση από την Google, αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό εξατομικευμένης καμπάνιας Pay per click (PPC) για την επιχείρηση σας με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Πραγματοποιώντας μια προσεκτική έρευνα αγοράς είμαστε σε θέση να βρούμε:

  • Ποιοι είναι οι πιθανοί σας πελάτες.
  • Που βρίσκονται στο διαδίκτυο.
  • Ποιες λέξεις κλειδιά χρησιμοποίουν όταν ψάχνουν στο Google και στις άλλες μηχανές αναζήτησης.

Στοχεύοντας έξυπνα τη διαφήμιση γλιτώνετε άσκοπα έξοδα. Επενδύετε τα χρήματα σας σε διαφήμιση που έχει την μεγαλύτερη απόδοση, δηλαδή την μεγαλύτερη πιθανότητα να φέρει νέους πελάτες. Οι νέοι αυτοί πελάτες φέρνουν νέα έσοδα. Αν η καμπάνια PPC είναι σωστή, τα κέρδη από τους νέους πελάτες ξεπερνούν το κόστος της διαφήμισης. Άμεσο επακόλουθο λοιπόν μιας αποτελεσματικής καμπάνιας PPC είναι η αύξηση της κερδοφορίας.

Μπορούμε να στήσουμε τη καμπάνια αυτή για σας σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης. Η δημοφιλέστερη επιλογή είναι το Google, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα Google Adwords (Adwords όνομαζεται η διαφημιστική πλατφόρμα του Google). Μια πολύ καλή δεύτερη επιλογή είναι το διαφημιστικό πρόγραμμα του Yahoo, το Yahoo Search Engine Marketing (παλιά γνωστό ως Overture).

Αν και πολλοί είναι αυτοί που μπορούν να αναλάβουν να στήσουν το Adwords για σας, πρέπει να προσέξετε την εξής διαφορά. Δεν αναλαμβάνουμε να στήσουμε απλά μια καμπάνια στο Google Adwords. Έχετε την εγγύηση μας ότι θα σας στήσουμε μια αποτελεσματική καμπάνια στο Google Adwords με βάση τα κριτήρια που προαναφέραμε (νέοι πελάτες-αύξηση κερδοφορίας).

el