Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών

  • Τεχνοοικονομικές Μελέτες Υπαγωγής σε επιδοτούμενα Προγράμματα
  • Μελέτες σκοπιμότητας & βιωσιμότητας
el