ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιδοτούμενα προγράμματα

Η Χρηματοδότηση Επενδύσεων, μέσω εθνικών ή/και κοινοτικών πόρων, αποτελεί τα τελευταία έτη για κάθε ελληνική μικρο-μεσαία επιχείρηση, μία καθοριστική συνιστώσα για την αναπτυξιακή της πορεία.

Παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε σήμερα, διατίθενται ποικίλα εργαλεία για τη Χρηματοδότηση Επενδύσεων όπως:

  • ΕΣΠΑ
  • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
  • Υπηρεσίες Γεωργικών Μελετών
  • ΑΛΙΕΙΑ
  • Νέος επενδυτικός νόμος
  • ΟΑΕΔ
  • Λοιπά προγράμματα

Στην Ήλιος Συμβουλευτική θέτουμε ως προτεραιότητα την επιτυχία των επενδυτικών μας προτάσεων και όχι το πλήθος τους.

Μέσα από την ένταξη επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας σε χρηματοδοτικά προγράμματα, στόχος μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη τους, ταυτόχρονα με την εξασφάλιση της ρευστότητας τους.

el