ΟΡΑΜΑ

Όραμα

Το όραμα της Ηλίας Συμβουλευτικής έγκειται στο να αποτελέσει έναν ηγετικό και γνωστό καινοτομικό οργανισμό, θεμελιωμένο στα μοναδικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού της, αναπτύσσοντας και παρέχοντας υψηλής ποιότητας & προστιθέμενης αξίας προϊόντα & υπηρεσίες οι οποίες να ικανοποιούν στο βέλτιστο δυνατό βαθμό τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων & οργανισμών στον τομέα της Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων.

Η φιλοσοφία λειτουργίας της επιχείρησης μας στηρίζεται στο τρίπτυχο:

  • Συνέπεια
  • Εργατικότητα
  • Πραγματικό Ενδιαφέρον για την επιτυχία του πελάτη.

Η αποστολή μας είναι:

  • Να αναπτύσσουμε καινοτομικά προϊόντα & υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και μεγάλης προστιθέμενης αξίας.
  • Να δώσουμε έμφαση στη δημιουργία ανταποκρινόμενης και ευέλικτης εξυπηρέτησης πελατών.
  • Να δεσμευτούμε ότι θα κρατάμε τους πελάτες μας ικανοποιημένους και πιστούς.
  • Να προσφέρουμε μετά την πώληση άριστη και μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση πελατών.
  • Να δίνουμε συνεχώς έμφαση στην ανάπτυξη της επιχείρησης μας σε διάφορους τομείς και πεδία που δίνουν την μοναδική ευκαιρία για δημιουργία και καινοτομία.

Πιστεύουμε απόλυτα στην άψογη εξυπηρέτηση όλων των πελατών μας. Από την εκπόνηση & υποβολή των οικονομοτεχνικών μελετών μέχρι την υποστήριξη κατά την υλοποίηση των επενδυτικών έργων, παραμένουμε δίπλα στον πελάτη σαν Σύμβουλοι και Συνεργάτες του. Οι σχέσεις που αναπτύσσουμε μαζί τους είναι σχέσεις ζωής, που διέπονται από εμπιστοσύνη, σεβασμό και ειλικρίνεια. Δεν θεωρούμε όσους μας εμπιστεύονται πελάτες, αλλά συνεργάτες και αυτή είναι η διαφοροποίησή μας.

Με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη και την άριστη τεχνογνωσία στο αντικείμενο μας, μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με άκρως ανταγωνιστικές τιμές που θα σας ικανοποιήσουν.

el