Ενίσχυση της Ρευστότητας και Απασχόλησης

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Ρευστότητας και Απασχόλησης” για την επιχορήγηση απασχόλησης και ελευθέρων επαγγελματιών με συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και εθνικούς πόρους

19/11/2015

Προκηρύχθηκε, με την έκδοση σχετικών προσκλήσεων, από τον ΟΑΕΔ  το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Ρευστότητας και Απασχόλησης” για την επιχορήγηση απασχόλησης και ελευθέρων επαγγελματιών με συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και εθνικών πόρων.

Το πρόγραμμα “Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης” χωρίζεται σε 2 επιμέρους προγράμματα:

Α) Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Β) Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Η πρόσκληση για τα παραπάνω προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται απο το ΕΣΠΑ 2007-2013 και αφορούν στις 8 Περιφέρειες: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος παρουσιάζεται στο espa.gr 2007-2013 και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2669

Η υποβολή αιτήσεων και για τα 2 επιμέρους προγράμματα για τις ανωτέρω 8 περιφέρειες γίνεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ από 23/11 έως 7/12 και ώρες από 10:00-23:59

Η πρόσκληση για τα προγράμματα που αφορά στις υπόλοιπες 5 περιφέρειες (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους παρουσιάζεται αποκλειστικάστο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και εκεί αναφέρονται και οι σχετικές ημερομηνίες υποβολής.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.

el