Παροχή γεωργικών συμβουλών από τη Ήλιος Συμβουλευτική Ε.Ε. στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου 2.1στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Παροχή γεωργικών συμβουλών από τη Ήλιος Συμβουλευτική Ε.Ε. στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου 2.1στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ο πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών ΗΛΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. ενημερώνει, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση του Υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ).


Το υπο-Μέτρο 2.1 εφαρμόζεται σε όλη την Ελληνική επικράτεια προσφέροντας στήριξη σε Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβούλων, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς. Η εφαρμογή του στοχεύει στην ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και στην αναγνώριση του οφέλους των συμβουλευτικών υπηρεσιών.


Η υλοποίηση του δίνει τη δυνατότητα στους γεωργούς να έχουν συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένους Γεωργικούς Συμβούλους, με επιτόπιες επισκέψεις και προσφορά επιστημονικής γνώσης για σημαντικά θέματα που αφορούν την εκμετάλλευσή τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Η συμμετοχή των παραγωγών στο συγκεκριμένο μέτρο και η πρόσβαση τους στις συμβουλές είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους.


Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, συμβάλουν στη βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και στη λήψη σωστών αποφάσεων από αυτούς, για τη συνολική τεχνικοοικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους. Επιπλέον, οι συμβουλές συμβάλουν άμεσα στον εγκάρσιο στόχο της καινοτομίας, στην αειφορία του αγρο-διατροφικού συστήματος και στους οριζόντιους στόχους του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.


Η εταιρεία ΗΛΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. έχει στο δυναμικό της πλήθος εξειδικευμένων Γεωργικών Συμβούλων πιστοποιημένων από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και έχει την δυνατότητα να παρέχει συμβουλές προς τους δυνητικά ωφελούμενους γεωργούς με εκμεταλλεύσεις, φυτικής, ζωικής ή μικτής κατεύθυνσης, στο σύνολο των θεματικών πεδίων του υπο-Μέτρου 2.1, τα οποία επιγραμματικά αναφέρονται παρακάτω:

 • Πολλαπλή συμμόρφωση
 • Πρασίνισμα
 • Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) / Agro
 • Ορθολογική χρήση νερού / Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης
 • Ορθολογική χρήση λιπασμάτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων
 • Ορθολογική διαχείριση ζωικών αποβλήτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων
 • Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία (ΟΦΠ)
 • Μετριασμός κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογή σε αυτή
 • Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λπ. για τη βιοοικονομία
 • Μείωση αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας
 • Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική παραγωγή
 • Υποστήριξη Μ10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά
 • Καινοτομία/Εκσυγχρονισμός/Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Μείωση κόστους παραγωγής
 • Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί
 • Καθετοποίηση
 • Προσανατολισμός στην αγορά

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Αφών Κέντρου 13, Αγρίνιο, Τ.Κ. 30100

Τηλ. 2641047111

Web: www.heliosplan.gr

e-mail: info@heliosplan.gr

el