Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Ρευστότητας και Απασχόλησης” για την επιχορήγηση απασχόλησης και ελευθέρων επαγγελματιών με συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και εθνικούς πόρους

19/11/2015

Προκηρύχθηκε, με την έκδοση σχετικών προσκλήσεων, από τον ΟΑΕΔ  το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Ρευστότητας και Απασχόλησης” για την επιχορήγηση απασχόλησης και ελευθέρων επαγγελματιών με συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και εθνικών πόρων.

Το πρόγραμμα “Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης” χωρίζεται σε 2 επιμέρους προγράμματα:

Α) Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Β) Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Η πρόσκληση για τα παραπάνω προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται απο το ΕΣΠΑ 2007-2013 και αφορούν στις 8 Περιφέρειες: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος παρουσιάζεται στο espa.gr 2007-2013 και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2669

Η υποβολή αιτήσεων και για τα 2 επιμέρους προγράμματα για τις ανωτέρω 8 περιφέρειες γίνεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ από 23/11 έως 7/12 και ώρες από 10:00-23:59

Η πρόσκληση για τα προγράμματα που αφορά στις υπόλοιπες 5 περιφέρειες (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους παρουσιάζεται αποκλειστικάστο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και εκεί αναφέρονται και οι σχετικές ημερομηνίες υποβολής.