Affiliate Marketing

Το Affiliate Marketing είναι μια μέθοδος προώθησης της επιχείρησής σας στην οποία δίνετε ως αμοιβή προμήθεια επί της πώλησης. Αποτελεί δηλαδή μια μέθοδο marketing που είναι Performance Based. Πληρώνετε για αποτελέσματα και όχι επισκεψιμότητα που ίσως δε φέρει ποτέ πελάτες.

Πιο συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης ενός website μετά από διακανονισμό πληρώνει ένα ποσό τον/τους ιδιοκτήτες άλλων websites κάθε φορά που στέλνουν στο website του έναν επισκέπτη ή πελάτη και αντίστροφα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός affiliate program είναι αυτό που πρωτοδημιούργησε το διαδικτυακό βιβλιοπωλείο Amazon. H συγκεκριμένη εταιρία πληρώνει ένα ποσό κάθε φορά στο συνεργαζόμενο website που στέλνει ένα πελάτη που αγοράζει ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα της. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές παραλλαγές αυτού του μοντέλου προώθησης website ή/και προϊόντων και υπηρεσιών, ανάλογα με το είδος και τους στόχους του πελάτη.

Αξιοποιήστε λοιπόν το affiliate marketing! Δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα και πληρώνετε μόνο για το αποτέλεσμα.

el