ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Business Plan Studies

The Business Plan is a detailed analysis of a business operation or all the operations of a business and aims to provide specific answers to specific questions.

  1. Σε πόσα χρόνια αναμένεται να αποσβεστεί η επένδυση
  2. Αν και πότε τα έσοδα θα υπερβούν τα λειτουργικά έξοδα
  3. Ποια είναι η απόδοση της επένδυσης σε 5 ή 10 χρόνια και να συγκριθεί με εναλλακτικές επενδύσεις
  4. Αν χρειάζεται να αναπροσαρμοσθεί το μέγεθος της μονάδος ώστε να υπάρχει πιο γρήγορη ή μεγαλύτερη απόδοση
  5. Αν χρειάζεται να αναπροσαρμόσει τις αρχικές υποθέσεις για τον τύπο τουρίστα που απευθύνεται, την κατηγορία του ξενοδοχείου ή την πληρότητα των υπηρεσιών που θα προσφέρει

It is necessary for:

  • Την προσέλκυση κεφαλαίου για την χρηματοδότηση μιας επιχειρηματικής λειτουργίας
  • Την κατανομή των κεφαλαίων μέσα σε μια επιχείρηση
  • Τον καθορισμό ή επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής μιας επιχείρησης
  • Την επιλογή του κατάλληλου μεγέθους για την επιχείρηση (right-sizing)
  • Ως λειτουργικό προσδιορισμό και κριτήριο ετήσιας σύγκρισης πεπραγμένων και σχεδίου
en_GB
Skip to content