Το όραμα της Ηλίας Συμβουλευτικής έγκειται στο να αποτελέσει έναν ηγετικό και γνωστό καινοτομικό οργανισμό, θεμελιωμένο στα μοναδικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού της, αναπτύσσοντας και παρέχοντας υψηλής ποιότητας & προστιθέμενης αξίας προϊόντα & υπηρεσίες οι οποίες να ικανοποιούν στο βέλτιστο δυνατό βαθμό τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων & οργανισμών στον τομέα της Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων.

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο